KONTAKT  

Gradnjapromet d.o.o.
Stara cesta 39, Orešje
Strmec Samoborski 10434
Tel: 01/3384-563
Fax: 01/3384647
info@gradnjapromet.hr


  PODACI TVRTKE  

Tvrtka: Gradnjapromet d.o.o. za građenje, trgovinu i usluge
Sjedište tvrtke: Orešje, Stara cesta 39, 10 434 Strmec Samoborski
OIB: 80281874213
MB: 03495477 | MBS: 080278612
Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Broj upisa u sudski registar: Tt-07/14470-2 (trgovački sud u Zagrebu)
IBAN: HR4523600001101381986 Zagrebačka banka
Sjedište banke: Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb
Članovi uprave: Damir Matešić, Ivica Matešić

 

 

 
  KONTAKT OBRAZAC  
 


Ime i prezime:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Poruka: